Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Stichting Mananochoja

Organisatie

Stichting Mananochoja is een levensbeschouwelijke instelling en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over giften en vrijwillige bijdragen. RSIN nummer: 8061.38.294

Het bestuur van Stichting Mananochoja bestaat uit de volgende personen:
Corry Duindam – voorzitter
Theo Stroet – penningmeester
Peter Mayenburg – secretaris
Ria Roessen – bestuurslid
Marie-José Olsthoorn – bestuurslid
Monique Onink – bestuurslid