Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
De Weg van het Christusbewustzijn

De Weg van het Christusbewustzijn

Vanaf januari 2025 wordt de nieuwe cursus “De weg van het Christusbewustzijn” gehouden.
Het is een unieke cursus waarin een bijzonder nieuwetijdskind – Thomas genaamd – via James Twyman langs telepathische weg een aantal boodschappen doorgeeft over hoe wij ons hart kunnen openen voor de grote bewustzijnsverschuiving die momenteel op aarde bezig is.

Wat kan je bereiken met deze cursus?

Je herinnerend dat je één bent met God, zou je het doel van de Reis als volgt kunnen omschrijven:
Te Zien zoals God ziet.
Te Voelen zoals God voelt.
Te Weten wat God weet.

Wat ziet God? Enkel Zich-Zelf in alles en iedereen. Wat voelt God? Enkel Liefde. Wat weet God? Dat er slechts één ondeelbare Realiteit is in het hele Omniversum die op geen enkele wijze bedreigd wordt. Met andere woorden, God weet enkel wat WAAR is en slaat geen acht op wat onwaar is. Als jij op dezelfde wijze de wereld waarneemt dan zal je weten wat het is één met God te zijn, en één met alle Realiteit.

De cursus bestaat uit 16 avonden en zal eens per maand op maandagavond worden gehouden.

Plaats: Wagenaarstraat 26, Naaldwijk
Tijd: 20.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Graag van te voren aanmelden.

We hopen van harte dat je er bij zult zijn.