Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
De Grote Aanroep

De Grote Aanroep

De Grote Aanroep is een wereldgebed dat in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te helpen het plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt kan daardoor de mensheid en Christus dienen.

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale 

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen 

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

De Grote Aanroep brengt bepaalde kernwaarden tot uitdrukking, die alle mensen in hun hart aanvaarden, nl.:

Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, die wij de naam God geven.

Dat er een goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.

Dat een grote individualiteit, door de christenen de Christus genoemd, de Wereldleraar, naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het plan van God. Vele religies geloven in een Wereldleraar. Zij kennen Hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi en de Messias.

De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

Door aanroep, gebed en meditatie kunnen goddelijke energieën worden vrijgemaakt en in de mensheid tot werkzaamheid worden gebracht. Niemand kan deze aanroep gebruiken voor verheldering van het bewustzijn en voor geestelijke liefde zonder ingrijpende veranderingen in zijn eigen levenshouding en levensbedoeling te veroorzaken. Zoals een mens denkt, zo is hij. Mannen en vrouwen van goede wil van vele geloofsovertuigingen en naties kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld door het inbrengen van geestelijke waarden en krachten in een zwaar beproefde wereld. Mensen zijn in staat de gebeurtenissen in de wereld te beïnvloeden door gebundelde, verenigde aanroep, waardoor een ‘netwerk’ van licht en goede wil om de aardbol heen wordt geweven. De kennis van dit feit, indien wetenschappelijk toegepast, kan een van de grote bevrijdende factoren in de mensheid worden.

De uitwerking van ons gebed of onze aanroep, als enkeling uitgesproken, kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer wij ons in gedachten bewust verbinden met al diegenen, die de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Ook is goed om te weten dat er jaarlijks ten tijde van de volle maan in Tweelingen een Wereldaanroepdag wordt gehouden, een werelddag van gebed waarop mannen en vrouwen, ongeacht het geestelijke pad dat ze volgen, zich verenigen in een universele roep tot de godheid en gebruik maken van de Grote Aanroep. Samen bundelen ze het aanroepend verzoek van de mensheid in licht, liefde en geestelijke gerichtheid, nodig om een wereld van rechtvaardigheid, eenheid en vrede te bouwen. De Grote Aanroep sluit geen enkele godsdienst of groep uit.

De beste tijd om de Grote Aanroep te doen is dagelijks om 17.00 uur en twee dagen voor Volle Maan, de dag van Volle Maan en twee dagen na Volle Maan, gedurende de gehele dag.