Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Meditatie

Meditatie

Elke eerste dinsdag van de maanden maart, juni, september en december is er een meditatie-avond voor iedereen die meer innerlijke rust en helderheid van geest  wil ervaren.
Meditatie brengt ons in het hier en nu en helpt de geest en het lichaam te ontspannen. Door meditatie tot een onderdeel van ons leven te maken, worden we bewuster van onszelf en onze gewoonten, doordat we onze aandacht trainen. We kunnen een hogere staat van bewustzijn ontwikkelen, waardoor we vanuit ons Hogere Zelf, de liefde, gaan leven en onszelf overstijgen.

Door middel van muziek en stilte zullen verschillende vormen van meditatie worden beoefend. Elke avond zal een eigen thema dragen.

Bij deze activiteit zullen de regels van het RIVM gelden. Daarom wordt de meditatie gegeven in de yogaruimte van Wagenaarstraat 22, zodat er anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.

De eerstvolgende avond is op 7 september 2021 met het thema “Inkeren”.   

De avond begint om 20.00 uur.

Ook zal er een aantal keren per jaar een stiltemeditatie worden gehouden in onze nieuwe stilteruimte ‘De Stille Bron’ aan de Wagenaarstraat 22.
De eerstvolgende zal zijn op dinsdag 31 augustus 2021 om 20.00 uur.

Graag van te voren aanmelden.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Je bent van harte welkom.