Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Doelstelling

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Mananochoja is het helpen bereiken van Wereldvrede door middel van:
 • het vinden van de weg naar de ziel
 • het helpen verruimen van het menselijk bewustzijn
 • het stimuleren van juiste menselijke verhoudingen en goede wil
 • het bevorderen van het werken aan eenheid in denken, handelen en spreken, waardoor de mensen worden teruggebracht naar de Ene waarheid, de Bron waaruit alles is ontstaan
 • het uitdragen van de onsterfelijkheid en een eeuwig voortbestaan
 • het bevorderen van de eigen goddelijk genezende- en creatievermogens van de mens, het zelf leren denken en handelen
 • het bewerkstelligen van het denken met het hart als verbindingsschakel tussen de aardse en de geestelijke wereld
De Stichting probeert haar doel te bereiken door:
 • het geven van spirituele bewustwordingsavonden
 • het begeleiden van individuele personen bij hun geestelijk bewustwordingsproces
 • het zijn van een kanaal van liefde en goede wil als werkend beginsel van de vrede
 • het geven van Avatar, een communicatietraining voor geestelijke bewustwording en ontwikkeling van de eigen creatievermogens
 • het oprichten van een spiritueel lichthuis/annex esoterische school, waar door middel van meditatie, stilte en harmonie de geestelijke en lichamelijke gezondheid kan worden bevorderd
 • het aanmoedigen van het  gebruik van natuurlijke geneeswijzen en gezonde voeding
 • het geven van spirituele stervensbegeleiding
 •  het bevorderen van het geloof in de Ene universele waarheid