Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Stichting Mananochoja

Projecten

Met de opbrengst van de diverse activiteiten en cursussen worden diverse goede doelen gesteund. Zo hebben we het Engelennetwerk met projecten van mensen en organisaties die zich als een “engel” gedragen ten opzichte van anderen. Het WereldWelvaartDelenproject waar vooral voedsel- en waterprojecten worden gesteund. En het “Ik eet dopjes” project van Child’s Life, waarbij 1 kg. plastic doppen goed is voor 1 warme maaltijd voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Engelennetwerk

Engelennetwerk

Spiritueel Lichthuis Mananochoja heeft in december 2004 het Engelennetwerk opgericht. Het Engelennetwerk staat voor steun aan projecten, waar kinderen en minderbedeelden bij betrokken zijn en…

WereldWelvaartDelenProject

WereldWelvaartDelenProject

Het WereldWelvaartDelenProject is opgericht op 1 januari 2009 met als doel het bestrijden van armoede door het delen van onze welvaart met hen die niets hebben. Dit…

“Ik eet dopjes” actie van Child’s Life.

“Ik eet dopjes” actie van Child’s Life.

In totaal hebben wij nu 5.141 maaltijden bij elkaar gespaard, dankzij jullie hulp! Child’s Life werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op onderdak, eten,…