Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Lezing: Senioren van deze tijd zijn op de toekomst voorbereid

Lezing: Senioren van deze tijd zijn op de toekomst voorbereid

We zijn allemaal spirituele wezens in een fysiek lichaam. Er komt een tijd dat we ons fysieke lichaam loslaten. In onze westerse cultuur is sterven een medische aangelegenheid geworden, waar soms de kwantiteit van ons leven belangrijker lijkt dan de kwaliteit van ons leven. Als we nog gezond en vitaal zijn, staan we vaak -maar liever niet- stil bij de eindigheid van ons leven.

Dat is onze westerse cultuur, waar de angst voor de dood in verweven zit. Het is dan ook erg waardevol je voor te bereiden op de laatste levensfase zodat je je bewust bent van je eigen wensen en je niet in een situatie terecht komt waar anderen over jou gaan beslissen. Ik heb mijn hele werkzame leven in de zorg gewerkt en gezien dat mensen vaak overvallen werden door ziekte of ouderdomsklachten en dan achter de feiten aan liepen. Veel ouderen zijn niet zozeer bang voor de dood maar vooral voor de weg daar toe. Slecht ter been worden, pijn ervaren, je partner verliezen, afhankelijk van anderen worden, eenzaamheid, verward raken en je geliefde niet meer herkennen.

In deze lezing neem ik je mee in de (ongeschreven) regels, wetten, protocollen en commercie rondom afscheid, nalatenschap en zorg in de laatste levensfase. We gaan allemaal een keer dood, daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kun je wel invloed hebben. Door erover te praten en dingen vast te leggen kun je zelf de regie blijven voeren. In de lezing vertel ik wat de mogelijkheden zijn, wat je kan regelen voor je afscheid, hoe je kan zorgen dat je dierbare spullen op een door jouw gewenste plek terecht komen en hoe je goed kenbaar kunt maken welke behandelingen wenselijk zijn en welke niet.

Er is nog veel meer te overdenken. Wat kan je bespreken met je naasten, en hoe kan je alles regelen en op papier zetten. Het is nooit mijn bedoeling mensen te sturen wat ze moeten regelen, maar ik wijs graag op de mogelijkheden. Het bespreken en vastleggen van deze wensen kunnen rust geven, duidelijkheid en een goed gevoel. Maar het kan ook mooie gesprekken opleveren die verbinding geven en eventuele angst verminderen. Je doet dit voor jezelf maar helpt hiermee ook je naasten en (toekomstige) zorgverleners. Zij weten wat je wensen zijn en hoe ze -als het moment daar is- kunnen handelen.

Meer weten, neem gerust contact op.

Datum: nader te bepalen
Info/aanmelding: Petra Scholte  of Corry Duindam 0174-627955.
Plaats: Wagenaarstraat 22, Naaldwijk
Tijd: 20.00 uur
Bijdrage: € 10,00