Spiritueel Lichthuis voor Heling, Bewustwording en Trainingen
 
Familieopstellingen door Peter Mayenburg

Familieopstellingen door Peter Mayenburg

Familieopstellingen bestaan uit een aantal, door de vraagstelleruitgekozen mensen, (representanten), en de begeleider. De vraagsteller kijkt toe wat er in dit systeem gebeurt. De begeleider bevraagt de representanten en laat ze bewegen in de ruimte.
Voor de opstelling kies je een representant uit voor jezelf en ook representanten voor de mensen die te maken hebben met je vraagstelling, zoals bijvoorbeeld je ouders; broer(s) en/of zus(sen); grootouder(s) of misschien andere mensen die dicht bij je staan.
Op deze manier kun je gevoelens onderzoeken, knopen vinden of onverwachte spanningen. Ook onuitgesproken verwachtingen en verdrongen pijn komen naar boven. Je leven komt als het ware tot leven. Je ziet mogelijkheden, voelt hoe dingen anders kunnen. Je leert jezelf beter en dieper kennen.

Mijn naam is Peter Mayenburg.

Ik ben gecertificeerd begeleider familieopstellingen en ik werk in mijn dagelijks leven als Maatschappelijk Werker.
Interesse? Meld je dan aan bij Peter, en/of Corry, 0174-627955.

Je kunt je aanmelden als vraagsteller of als representant.
Kosten vraagsteller: € 75,00
Kosten representant: € 12,50

Voor meer informatie zie onze website.

Datum

jul 20 2024
Ongoing...

Tijd

13:30 - 17:00

Locatie

Spiritueel Lichthuis Mananochoja - De Stille Bron
Wagenaarstraat 22, Naaldwijk

Organisator

Peter Mayenburg
Telefoon
0174627955
Email
p.mayenburg@ziggo.nl

Other Organizers

Corry Duindam
Telefoon
0174627955
Email
stichting@mananochoja.nl

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?