Doelstelling

Home
Bewustwording
Avatar®
  Compassieproject®  
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
  World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact
Organisatie

    De doelstelling van de Stichting Mananochoja is het helpen bereiken van         Wereldvrede door middel van:

   • het vinden van de weg naar de ziel

   • het helpen verruimen van het menselijk bewustzijn

   • het stimuleren van juiste menselijke verhoudingen en goede wil

   • het bevorderen van het werken aan eenheid in denken, handelen en spreken, waardoor de mensen worden teruggebracht naar de Ene waarheid, de Bron waaruit alles is ontstaan

   • het uitdragen van de onsterfelijkheid en een eeuwig voortbestaan

   • het bevorderen van de eigen goddelijk genezende- en creatievermogens van de mens, het zelf leren denken en handelen

   • het bewerkstelligen van het denken met het hart als verbindingsschakel tussen de aardse en de geestelijke wereld

    De Stichting probeert haar doel te bereiken door:

   • het geven van spirituele bewustwordingsavonden

   • het begeleiden van individuele personen bij hun geestelijk bewustwordingsproces

   • het zijn van een kanaal van liefde en goede wil als werkend beginsel van de vrede

   • het geven van Avatar, een communicatietraining voor geestelijke bewustwording en ontwikkeling van de eigen creatievermogens

   • het oprichten van een spiritueel lichthuis/annex esoterische school, waar door middel van meditatie, stilte en harmonie de geestelijke en lichamelijke gezondheid kan worden bevorderd

   • het aanmoedigen van het  gebruik van natuurlijke geneeswijzen en gezonde voeding

   • het geven van spirituele stervensbegeleiding

   •  het bevorderen van het geloof in de Ene universele waarheid

                                                                                                                                        Home
engelenschilderij10