Projecten

Home
Bewustwording
Avatar®
  Compassieproject®  
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
   World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact
Organisatie

* Engelennetwerk

Spiritueel Lichthuis Mananochoja heeft in december 2004 het Engelennetwerk opgericht. Het Engelennetwerk staat voor steun aan projecten, waar kinderen en minderbedeelden bij betrokken zijn en waar mensen als engelen hun talenten, tijd en energie delen. De vrijwillige bijdragen die via dit Engelennetwerk binnenkomen zijn en/of worden gebruikt voor de volgende projecten:

Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn 71 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Bij acute nood kunnen zij levensreddende hulp geven. Denk hierbij aan onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.
Wij hebben dit project gesteund in maart 2020 met een bedrag van € 1.000,00.
Stichting Vluchtenling

Familie Neville de Silva in Sri Lanka

Betaling van de studiekosten voor de drie kinderen.
Het eerste contact met de familie De Silva werd gelegd tijdens ons bezoek aan Sri Lanka in 1994. Neville de Silva was toentertijd onze taxichauffeur en reisleider. Zijn inzet en integriteit heeft ons erg aangegrepen, zodat wij na ons bezoek contact zijn blijven houden. In juli 2000 werd hij getroffen door een hartaanval tijdens zijn werk. Sindsdien was hij niet in staat om te werken en zat hij zonder inkomen. Aangezien hij slechts op oproepbasis werkzaam was kwam hij niet in aanmerking voor vergoeding van ziektekosten. Neville moest zijn huis verkopen en in een kleiner huis gaan wonen om van de "overwaarde" te leven. In januari 2001 ontvingen we een brandbrief van Neville waarin hij vroeg of wij geen organisatie kenden die de studie van zijn drie zonen zou kunnen bekostigen. Dit was voor het Spiritueel Lichthuis de gelegenheid om dit op te pakken.
Als intermediair (tussenpersoon) werd de hulp ingeroepen van het Family Help Programme (FHP), een in 1980 door Herman Steur in Sri Lanka opgerichte Nederlandse organisatie die zich tot doel stelt de allerarmsten in de Sri Lankaanse maatschappij te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren. Na screening door het FHP bleek de familie De Silva tot de doelgroep te horen en werden, na overhandiging van de rekeningen van de onderwijsinstellingen gedurende de daaropvolgende jaren, de benodigde gelden via FHP aan de familie De Silva uitgekeerd.
Alle drie de zonen hebben hun opleiding voltooid en op 31 december 2007 is het laatste studiegeld overgeboekt.

Uitbreiding van het huis.
De familie De Silva woonde in een 2-kamer woning met één slaapkamer, maar toen de kinderen groter werden was er behoefte aan twee extra slaapkamers. Neville heeft in 2003 weer zijn werk als taxichauffeur en reisleider op kunnen pakken, echter de Tsunami van 26 december 2004 heeft ook Sri Lanka flink getroffen, waardoor de toeristen wegbleven en er noch werk noch inkomsten waren.
De begroting voor de verbouwing bedroeg € 1.400,--, welk bedrag in vier halfjaarlijkse termijnen van € 350,-- via de FHP aan de familie De Silva  werd geschonken. In het najaar van 2007 werd het huis Mananochoja gedoopt. Dat dit huis in Sri Lanka een plek mag zijn waar liefde de boventoon voert en iedereen welkom is ongeacht geloof of afkomst.

huis Sri Lanka  huis Mananochoja  huis Sri Lanka                                     

Microkrediet.

In het voorjaar van 2008 heeft Neville De Silva aan meerdere relaties een brief gestuurd met het verzoek zorg te willen dragen voor een lening voor de aanschaf van een taxiauto, zodat hij als onafhankelijk reisleider in zijn eigen onderhoud kan voorzien.
Stichting Mananochoja heeft deze relaties benaderd en iedereen had zulke goede herinneringen aan hun verblijf in Sri Lanka vanwege de goede zorgen door Neville, dat allen toezegden om een deel van het benodigde bedrag  van € 6.500,-- te voldoen. Met nog een weldoener binnen de Stichting Mananochoja en de Stichting zelf zijn er vijf deelnemers die deze lening mogelijk maken. De Stichting heeft het bedrag in oktober 2008 naar Sri Lanka overgemaakt in de vorm van een microkrediet. Dit microkrediet zal in een periode van zes jaar in vaste termijnen met inbegrip van een kleine rente worden terugbetaald.

* Sponsoring zonnepanelen Zwembad 't Dolfijntje in Willebroek, België.

't Dolfijntje is een zwembad voor mensen met een fysieke, mentale of meervoudige handicap. Ludo Deferme heeft dit zwembad opgezet voor zijn gehandicapte dochter Els, maar inmiddels is dit zwembad voor vele gehandicapten een wekelijks uitstapje geworden, waar ze eventjes kunnen genieten van het warme water van 34 graden Celsius en de heilzame Cranio-Sacraaltherapie.
Jammer genoeg krijgen ze nu, in die 16 jaar dat het zwembad bestaat, nog steeds geen subsidies en moeten ze het zien te redden met het geld dat ze halen uit "acties voor het goede doel".
Om de energiefactuur toch zo laag mogelijk te houden willen ze graag het nodige geld inzamelen voor de aankoop van zonnepanelen, wat op termijn de kosten aanzienlijk zal doen dalen.  
Op zaterdag 13 september 2008 heeft de new age zanger Asher Quinn uit Londen een benefietconcert gegeven in Willebroek als bijdrage voor de aanschaf van de zonnepanelen. In het zwembad wordt vaak muziek van Asher gebruikt om de mensen helemaal tot rust te laten komen.                                      
                                                                                                
Sinds het optreden van Asher Quinn in oktober 2005 in de Oude Kerk van Naaldwijk heeft het Spiritueel Lichthuis een goede relatie met hem opgebouwd. Tijdens het benefietconcert heeft het Spiritueel Lichthuis een cheque overhandigd van € 500,- als hart onder de riem voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Asher Quinn1                         Corry overhandigt cheque                                                                     

                         Asher Quinn2

* Hospice Beukenrode

In juni 2012 opende Hospice Beukenrode haar deuren aan de Dijkweg 47 in Naaldwijk.
Hospice Beukenrode is een hospice waar mensen, in een bijna thuissituatie, op een liefdevolle wijze afscheid kunnen nemen van het leven.

Onze Stichting Mananochoja draagt Hospice Beukenrode een warm hart toe en heeft ter gelegenheid van de opening een cheque aangeboden van € 5000,00 en steunt de Hospice verder met een donatie van  € 50,00 per maand als 'Vriend van Beukenrode'.


Hospice beukenrode


Corry overhandigt cheque                                                                                                                                           Home

engelenschilderij7

Links:
Stichting Vluchteling
Family Help Program
Zwembad Het Dolfijntje
Asha Quinn
Hospice Beukenrode