Organisatie                 

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
     World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie

Stichting Mananochoja wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over giften en vrijwillige bijdragen.
ANBIRSIN nummer: 8061.38.294

Het bestuur van Stichting Mananochoja bestaat uit de volgende personen:

Corry Duindam - voorzitter
Theo Stroet - penningmeester
Ria Roessen - bestuurslid
Peter Mayenburg - bestuurslid
Joske Droog - bestuurslid
Monique Onink - bestuurslid


Beleidsplan

Gegevens jaarrekening 2018
Gegevens jaarrekening 2019

AVG Privacy Protocol