vleugel engelenschilderij

        Cursus Inwijding: "Geboorte in het Christusbewustzijn    

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
      World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie

 

Vanaf maandag 19 april 2021 wordt iedere 3e maandag van de maand de cursus "Inwijding: Geboorte in het Christusbewustzijn" gehouden.

Gedurende 11 avonden wordt uiteengezet wat jouw inwijdingsweg zou kunnen zijn. Ons 'gewone' leven bevat alle lessen, alle oefenstof, alle uitdagingen en beproevingen die wij nodig hebben om de inwijdingsweg te gaan, dus om geestelijk te groeien. Omdat wij ons daar niet altijd van bewust zijn kan deze cursus hierbij een ondersteuning zijn.

 

Wat kan het gaan van de inwijdingsweg je opleveren?

- Het je bewust worden van die eeuwige, innerlijke kennis;

- het zicht krijgen op de grote geheimen van het leven en van de dood;

- het je bewust worden van het geestelijke patroon dat achter al het zichtbare verborgen ligt.

 

Als leidraad gebruiken we het boek van Hans Stolp "De Geboorte van Christus in ons, een moderne inwijdingsweg" wat voor deze cursus bij het Spiritueel Lichthuis kan worden aangeschaft voor € 15,45.

 

Christusbewustzijn

Aanvang: maandag 19 april 2021 

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Wagenaarstraat 26, Naaldwijk

Kosten: vrijwillige bijdrage


Wil je je opgeven voor deze prachtige cursus stuur dan een e-mail  of bel 0174-627955.

Je bent van harte welkom!