Licht op sterven

Cursus levens- en stervensbegeleiding
door Anna Sofia van Hooijdonk


module "Licht op Sterven" 

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
      World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie

 

LEVENS- EN STERVENSBEGELEIDING: “LICHT OP STERVEN”

Deze module gaat over het leren leven tot we sterven en verder leven na verlies.

Geboren worden, leven en sterven zijn nauw met elkaar verbonden. Groeien en bewustwording gaan hand in hand met ontvangen en loslaten. Toch kan het loslaten van zekerheden moeilijk en soms heel pijnlijk zijn.
Het is een intensief proces van een diep innerlijk weten dat iets losgelaten kàn worden en het werken met de verschillende stadia van denken, voelen en handelen.

Doel:
{   Het leren om vanuit de eigen situatie en in verbinding met de innerlijke kracht, het levens- en stervens- en rouwproces te kunnen hanteren en begeleiden;
{   Het verdiepen van inzicht in de fasen van loslaten, verwerken en voortgaan.
 
Wat o.a. aan de orde komt:
{   Vriendschap sluiten met je eigen onvermogen.
{   Over grenzen: grenzen stellen, bijstellen/trekken. En over de grens van leven en dood.
{   Pijnbeleving en pijnbegeleiding, wat betekent dit op fysiek-, emotioneel-, mentaal-, sociaal- en spiritueel gebied?
{   Loslaten, in het sterven kun je het geleefde leven herkennen.
{   Zicht krijgen op de onderliggende patronen. Wanneer heb je echt losgelaten, waar zitten je weerstanden?
{   De betekenis van rituelen en vieringen: Afscheid, rouw en rituelen.
{   Verder worden onderstaande thema’s besproken:
o    Kinderen en dood;
o    Ouder worden,
o    Dementie en coma;
o    Orgaandonatie en transplantatie;
o    Sedatie en euthanasie
o    Misdrijf, vermissing en sterven in het buitenland
o    Begeleiden bij de laatste zorg (afleggen), begraven en cremeren.
 
Duur                                    
7 dagen en ongeveer 70 uur t.b.v. zelfstudie en realisatie van de
 huiswerkopdrachten.
 
Data en locatie (onder voorbehoud)                
 
(Zaterdagen)20/3, 3/4 (Paaszaterdag), 17/4, 1/5, 15/5, 29/5 en 12/6/2021 bij  Spiritueel Lichthuis Mananochoja te Naaldwijk.
 
Werktijden                        
 
10.00-15.00 uur, tenzij bij inschrijving anders is vermeld.

 
Aantal deelnemers            
 
8 - 12 deelnemers per groep.

 
Kosten                                
Є 725,-. (inclusief BTW)
                                             
Indien men direct bij inschrijving het gehele bedrag betaalt wordt 10% korting  gegeven. Dit aanbod geldt tot maximaal 6 weken voor aanvang van de 1ste lesdag.  
In uitzonderlijke situaties kan er in 2 termijnen voldaan worden, neem hiervoor even contact op.
Oud deelnemers kunnen 25% korting krijgen.
 
Aanmelden:                          
Stuur een mail  met uw naam, adres, telefoonnummer naar living.lifecoach
@gmail.com  en naar stichting@mananochoja.nl

L.I.V.I.N.G.