Contact

Home
Bewustwording
Avatar®
   Compassieproject®  
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
    World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact
Organisatie

Wilt u een afspraak maken voor onze Mananochojamethode of wilt u meer informatie over onze cursussen en avonden,  neem dan contact met ons op.

Stichting Mananochoja
Wagenaarstraat 24-26
2671 TZ  Naaldwijk
T 0174-627955
F 0174-626522
E stichting@mananochoja.nl
I   www.mananochoja.nl
NL62INGB0004358763
NL02ASNB0899728073
KvK 41147297

Stichting Mananochoja wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over giften en vrijwillige bijdragen

.       Logo ANBI                                                                                                 
          
                                                                                                                                                       

engelenschilderij6