Meditatie                 

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
     World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie

Elke eerste dinsdag van de maanden maart, juni, september en december is er een meditatie-avond voor iedereen die meer innerlijke rust en helderheid van geest  wil ervaren.
Meditatie brengt ons in het hier en nu en helpt de geest en het lichaam te ontspannen. Door meditatie tot een onderdeel van ons leven te maken, worden we bewuster van onszelf en onze gewoonten, doordat we onze aandacht trainen. We kunnen een hogere staat van bewustzijn ontwikkelen, waardoor we vanuit ons Hogere Zelf, de liefde, gaan leven en onszelf overstijgen.

Door middel van muziek en stilte zullen verschillende vormen van meditatie worden beoefend. Elke avond zal een eigen thema dragen.

De eerstvolgende avond is op  3 december met het thema "Je innerlijk kompas".                                                                      Engelenschilderij2
De avond begint om 20.00 uur.

Ook zal er een aantal keren per jaar een stiltemeditatie worden gehouden in onze nieuwe stilteruimte 'De Stille Bron' aan de Wagenaarstraat 22.
De eerstevolgende zal zijn op dinsdag 29 oktober 2019.

Kosten: vrijwillige bijdrage.