puzzelstukje

Familieopstellingen

Door Peter Mayenburg

Home
Bewustwording
Avatar®
  Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
   World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact
Organisatie
              Familieopstellingen

In verband met het enthousiasme van de 1e familieopstelling van afgelopen zaterdag 22 juni is het mogelijk om je aan te melden voor een nieuwe opstelling op zaterdag 13 juli.


Je bent niet alleen in dit leven. Vanaf het moment van conceptie tot nu zijn er mensen om je heen die wat met je doen. Van een deel ben je je maar bewust; een stukje gevoel en hetgeen je kan zien.


Er is echter nog veel meer en daar ben je je niet bewust van! Vele mensen in het hier en nu, vele mensen uit het verleden, zijn bepalend voor jouw leven en hebben je gevormd tot degene die je bent! Zelfs degenen die overleden zijn.

Een familieopstelling geeft de aanwezige lijntjes in je leven weer. Je gaat inzien hoe je geworden bent zoals je nu bent. Waarin je vastloopt of juist heel goed in bent. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen die je hebt meegekregen in je gezin van herkomst, zoals een dubbeltje wordt nooit een kwartje; je deugt nergens voor enz. De opstelling laat ook zien hoe het komt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.

Hoe ziet een familieopstelling er uit? 

Een opstelling bestaat uit een aantal, door de vraagsteller, uitgekozen mensen, (representanten), en de begeleider. De vraagsteller kijkt toe wat er in dit systeem gebeurt. De begeleider bevraagt de representanten en laat ze bewegen in de ruimte.

Voor de opstelling kies je een representant uit voor jezelf en ook representanten voor de mensen die te maken hebben met je vraagstelling, zoals bijvoorbeeld je ouders; broer(s) en/of zus(sen); grootouder(s) of misschien andere mensen die dicht bij je staan.
Op deze manier kun je gevoelens onderzoeken, knopen vinden of onverwachte spanningen. Ook onuitgesproken verwachtingen en verdrongen pijn komen naar boven. Je leven komt als het ware tot leven. Je ziet mogelijkheden, voelt hoe dingen anders kunnen. Je leert jezelf beter en dieper kennen.

Door wie?

Mijn naam is Peter Mayenburg.
Ik ben gecertificeerd begeleider familieopstellingen en ik werk in mijn dagelijks leven als Maatschappelijk Werker.
Interesse? Meld je dan aan bij Peter, p.mayenburg@ziggo.nl en/of Corry, 0174-627955, stichting@mananochoja.nl.  

Je kunt je aanmelden als representant en geef dan aan of je een vrouw of een man bent en je leeftijd. Kosten € 10,00 voor de hele dag.
Als je je aanmeldt als vraagsteller, dan zijn de kosten € 60,00. Vermeld dan, naast bovenstaande, ook heel kort je vraag. Voorafgaande aan de opstelling verdiepen we je vraag.

Datum: zaterdag 13 juli 2019
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Adres: Spiritueel Lichthuis Mananochoja, Wagenaarstraat 22 te Naaldwijk