Zon achter de wolken

        Cursus De Weg van het Christusbewustzijn    

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
      World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie

 

Vanaf maandag 7 september wordt de nieuwe cursus "De weg van het Christusbewustzijn" gehouden.

Het is een unieke cursus waarin een bijzonder nieuwetijdskind - Thomas genaamd - via James Twyman langs telepathische weg een aantal boodschappen doorgeeft over hoe wij ons hart kunnen openen voor de grote bewustzijnsverschuiving die momenteel op aarde bezig is.

 

Wat kan je bereiken met deze cursus?

Je herinnerend dat je één bent met God, zou je het doel van de Reis als volgt kunnen omschrijven:

  • Te Zien zoals God ziet.
  • Te Voelen zoals God voelt.
  • Te Weten wat God weet.

 

Wat ziet God? Enkel Zich-Zelf in alles en iedereen. Wat voelt God? Enkel Liefde. Wat weet God? Dat er slechts één ondeelbare Realiteit is in het hele Omniversum die op geen enkele wijze bedreigd wordt. Met andere woorden, God weet enkel wat WAAR is en slaat geen acht op wat on-waar is. Als jij op dezelfde wijze de wereld waarneemt dan zal je weten wat het is één met God te zijn, en één met alle Realiteit.

 

De cursus bestaat uit 16 avonden en zal eens per maand op maandagavond worden gehouden.

De data voor 2020 zijn: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

 

Plaats: Wagenaarstraat 26, Naaldwijk

Christusbewustzijn

Tijd: 20.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

 

Graag van te voren aanmelden.

We hopen van harte dat je er bij zult zijn.