peace concerts

PeaceConcerts:

Harpiste Daniëlle Uriël

op zaterdag 25 mei

Home
Bewustwording
Avatar®
  Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
   World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact
Organisatie

PeaceConcerts
organiseert concerten op bijzondere locaties met muziekanten die zich met name richten op mystieke, devotionele, meditatieve en kunstzinnige muziek uit alle culturen.
De pijlers zijn schoonheid en openheid.

Te gast in Spiritueel Lichthuis Mananochoja is harpiste Daniëlle Uriël.

Daniëlle: De harp en ik zijn al dertig jaar met elkaar verbonden. Ik kreeg als kind en tiener een degelijke, klassieke opleiding. Later koos ik voor de schoonheid van de Keltische harp en het spelen en zingen van intuïtieve en betekenisvolle muziek.
Uriël is de naam die ik mijn grootste harp heb gegeven. Het is de aartsengel wiens naam 'God is mijn licht' betekent. Uriël beschermt, verzorgt, schenkt intuïtieve kennis en ontvouwt de innerlijke wijsheid. Ook brengt hij harmonie tussen lichaam, ziel en geest.
http://danielleuriel.nl/muziek/

Corry en Theo stellen hun Lichthuis open en heten je i.s.m. PeaceConcerts warm welkom.

Datum: zaterdag 25 mei 2019
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Wagenaarstraat 22 te Naaldwijk

Tickets online: € 12,50 excl. service kosten: www.chipta.com
Aan de deur: € 16,00

Wij heten u van harte welkom!

Daniëlle Uriël